Uiteraard verkopen wij ook kazen die geschikt zijn om in geschenkpakketten te verwerken of als cadeau mee te nemen naar het buitenland. U kunt hierbij denken aan de volgende soorten :

kaasklomp

 
Cairing Dairy Programma

caringdairy

van Cono kaasmakers, de kaasmakers van Weydeland kaas :                            

                      FACTSHEET CARING DAIRY 

        "Blije koeien, blije boeren en blije aarde" 
Duurzaam van koe tot kaas voor de lekkerste kaas!


> WAT? 
 
           
Caring Dairy is een programma gericht op het continue verduurzamen van de keten van koe tot kaas.


> WAAROM?
 
  
Het draait bij Caring Dairy om de juiste balans tussen gezonde en tevreden koeien, oog voor landschap en milieu, een goede werk-privé verhouding en een eerlijk komen voor de veehouder. Kort gezegd "blije koeien, blije boeren en een blije aarde".


> WIE?
 
Caring Dairy is in 2003 ontwikkeld door ijsmakers Ben & Jerry's en in 2008 grootschalig uitgerold door Cono kaasmakers. Cono kaasmakers maakt kaas voor Weydeland.


> HOE?

Samen met ketenpartners (bijvoorbeeld melkveehouders en transporteurs) initiatieven uitwerken om de keten te verduurzamen.
Het verduurzamen van de keten vindt plaats aan de hand van elf duurzaamheidindicatoren. Het accent ligt op Dierenwelzijn, Landschap, Energie en Klimaat.
Jaarlijks meer dan 150 workshops voor de bijna 500 deelnemende melkveehouders. Met ondersteuning van maatschappelijke organisaties: WWF, Stichting Natuur en Milieu, Solidaridad en Landschap Noord-Holland.


> WAAR?

Cono kaas en Ben&Jerry's ijs worden gemaakt van melk van veehouders die deelnemen aan Caring Dairy. Deze producten zijn herkenbaar aan het Caring Dairy logo.
 

BLIJE BOEREN

Iedere veehouder volgt jaarlijks drie workshops. Samen met een expert (bijvoorbeeld dierenarts of 

onderzoeker Wageningen Universiteit) en collega's bekijkt de veehouder tijdens de workshop welke 
maatregelen hij kan nemen om zijn bedrijf te verduurzamen.

Veehouder bepaalt zijn eigen pad: Ieder melkveebedrijf is anders (bijvoorbeeld type stal, aantal koeien en grondsoort). Bovendien kent iedere veehouder zijn eigen bedrijf het beste. Iedere veehouder bepaalt daarom zelf welke workshops hij volgt en welke stappen hij zet om zijn bedrijf te verduurzamen. Na iedere workshop stelt de veehouder een actieplan op met daarin de punten waarmee hij aan de slag gaat. Ook vult hij ieder jaar een vragenlijst in zodat zichtbaar wordt op welke punten de boer vooruitgang heeft geboekt.  

Cono beloont veehouders die deelnemen met deCaring Dairy-premie   van € 0,50 per 100 kilo melk (dit is gemiddeld €3000 per bedrijf).

De boeren zijn er trots op dat hun melk wordt gebruikt voor Cono kaas en Ben&Jerry's ijs.

Cono kaasmaker is een coöperatie. Dit betekent dat 100% van de winst wordt uitgekeerd aan de melkveehouders.

BLIJE KOEIEN

Koe-Kompas: Cono hanteert als enige zuivelonderneming in Nederland het Koe-Kompas. Met dit instrument wordt dierenwelzijn meetbaar en krijgt de veehouder inzicht in de stappen die hij kan zetten om het welzijn verder te optimaliseren.

Cono stimuleert haar veehouders om de koeien in de wei te laten lopen en betaalt hiervoor een weidegangpremie van € 0,50 per 100 kilo melk (dit is gemiddeld €3000 per bedrijf). Op ongeveer 80% van de Nederlandse melkveebedrijven wordt weidegang toegepast. Mede dankzij de weidegangpremie lopen in de Beemster op ruim 90% van de bedrijven de koeien buiten.

Er zijn 1,1 miljoen melkkoeien in Nederland, waarvan ongeveer 35.000 koeien melk leveren voor Cono kaas en Ben & Jerry's ijs.

 

BLIJE AARDE

Aarde Kompas: Cono ontwikkelt op dit moment een meetinstrument waarmee veehouders inzicht 
krijgen in de impact van hun bedrijf op landschap en milieu en welke stappen zij kunnen zetten om dit te 
 verminderen.

Cono kaas is CO2-neutraal: Cono en alle veehouders maken gebruik van groene stroom en groen gas.

Duurzame soja: Voor de hoeveelheid soja die de Cono-koeien eten, koopt Cono certificaten. Door 
de aankoop van deze certificaten krijgen sojatelers in India hulp bij investeringen in duurzame 
teeltmaatregelen. Dit initiatief wordt gesteund door Solidaridad, WWF en Stichting Natuur en Milieu.

Milieuvriendelijker transport: Één keer in de drie dagen wordt de melk van de veehouders opgehaald met 
een tankauto, ook wel RMO (Rijdende Melk Ontvangst) genoemd. Samen met haar vervoerders heeft 
Cono geïnvesteerd in een milieuvriendelijkere RMO. Deze RMO rijdt op 70% diesel en 30% gas 
waardoor de uitstoot van broeikasgassen met 6% en de uitstoot van roet met 10% is gedaald.

Cono heeft plannen om een nieuwe kaasmakerij te bouwen. Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruikt 
gemaakt van duurzame bouwmaterialen en staat bewust energiegebruik en hergebruik van onder meer water 
centraal.

TOT SLOT
Met haar Caring Dairy-programma zet Cono, samen met haar ketenpartners en maatschappelijke organisaties concrete stappen om de keten van koe tot kaas te verduurzamen. Al deze kleine stappen tezamen maken dat Cono één grote stap voorwaarts zet.

Leonidas Bonbons

 

Uw Leonidas-vestiging
in Roermond
Lees meer...

De Winkel

Adres: Joep Nicolasstraat 1
  6041 JZ Roermond
Tel: 0475 - 331093
E-mail: info@keesheukske.nl
   
KVK: 12096863
BTW ID: N001827676855